DynamicArm

Snažna i dinamična: protetička ruka DynamicArm

Nakon amputacije, pacijenti žele biti sigurni da će im protetički lakatni zglob omogućiti gotovo prirodne pokrete ruke te im na taj način pružiti maksimalnu svakodnevnu samostalnost. Elektronički upravljana protetička ruka DynamicArm 12K100N pruža korisniku sofisticiranu funkcionalnost, uključujući otvaranje i zatvaranje šake, ali i savijanje i istezanje lakatnog zgloba uz rotiranje ručnog zgloba. Također omogućuje jaku silu za podizanje i držanje. Korisnik može aktivno podignuti do 5 kilograma.

Protetička ruke DynamicArm prikladna je za osobe s amputiranom nadlakticom ili pacijente s amputacijom više razine te ju mogu koristiti osobe koje su podvrgnute unilateralnoj ili bilateralnoj amputaciji. Dostupna je u tri boje kože te je diskretna oblikom i bojom. Vaš ortopedski tehničar može za vas individualno prilagoditi lakatni dio uz pomoć softvera ElbowSoft.