Gornji ekstremiteti tehnički izrazi

Abdukcija

Odnosi se na pokret od centralne linije tijela. Kod protetike gornjih ekstremiteta najčešće se koristi izraz abdukcija prstiju odnosno širenje prstiju.

Adukcija

Pokret prema centralnoj liniji tijela. Kod protetike gornjih ekstremiteta najčešće se koristi izraz adukcija prstiju odnosno skupljanje prstiju.

Amputacija

Amputacija je kirurški postupak kojim se uklanja dio tijela s ciljem spašavanja zdravog tkiva. Postoji više razina amputacije.

Bilateralno

Bilateralno znači obostrano, naprimjer bilateralna amputacija znači obostrana amputacija.

Dezartikulacija

Dezartikulacija znači amputacija dijela tijela kroz sam zglob, odnosno linija amputacija prolazi između zglobnih tijela.

Dismelija

Dismelija je urođena malformacija. Očituje se potpunim ili djelomičnim izostankom formiranja udova (ruku ili nogu). Javlja se kao:

- amelija: ud nedostaje u cjelosti

- ektomelija: potpuni gubitak ili nedovoljno razvijen središnji dio (duga kost)

- fokomelija: šaka i/ili stopala su vezana direktno za ramena, odnosno kukove

- peromelija - nedostaje jedan dio uda

Kontralateralno

Suprotno od strane o kojoj je riječ (koja je zahvaćena).

Pronacija

Suprotno od supinacije. Ako su ruke ispružene ispred dlanovi su okrenuti prema dolje, ako su ruke uz tijelo prema natrag.

Propriocepcija

Propriocepcija je svijest o položaju zglobova ili dijela tijela u prostoru.

Razine amputacije

Razina amputacije je visina na kojoj je dio tijela uklonjen. Kod protetike gornjih ekstremiteta razine amputacije su:

  • Amputacija prsta
  • Parcijalna amputacija šake
  • Transkarpalna amputacija
  • Dezartikulacija šake
  • Transradijalna amputacija (podlakatna amputacija)
  • Dezartikulacija lakta
  • Transhumeralna amputacija (nadlakatna amputacija)
  • Dezartikulacija u ramenu

Supinacija

Supinacija znači rotacija prema vani. U slučaju šake to znači da ako držite ruke ispružene ispred sebe dlanovi su okrenuti prema gore (lakše je zapamtiti - kao držite tanjur „supe“ u ruci“, odnosno ako su pored tijela prema naprijed).

Axon Bus

Axon Bus je sustav za prijenos podataka, odnosno omogućuje komunikaciju između protetičkih komponenata. Pojedinačne komponente komuniciraju međusobno puno bolje uz eliminiranje gubitaka u samom prijenosa podataka, brzine i funkcionalnosti. To rezultira većom sigurnosti i pouzdanosti za korisnika te poboljšanom funkcionalnošću. Najvažnija je komponenta u Michelangelo Hand.

Estetska proteza

Estetska ili pasivna proteza koristi s ciljem zadovoljavanja vanjskog izgleda. Njene funkcionalne mogućnosti su ograničene samo na potporu j jedne strane tijekom prihvata objekata.

Hibridna proteza

Hibridna proteza koristi dvije tehnologije u isto vrijeme. Primjer je kombinacija mioelektrične šake (Myo Hand) s mehaničkom tehnologijom za lakat. Otvaranje i zatvaranje šake je kontrolirano mišićnim signalima, dok se savijanje i ispružanje lakta koristi snaga ramenog obruča preko suspenzijskog pojasa.

Liner

Liner je navlaka za bataljka koja se ponaša ako „druga koža“ i nalazi se između kože korisnika i tvrdog ležišta. Funkcija mu je zaštititi bataljak i povezati ga s protezom. Dovoljno su podatni i ugodni za kožu a s druge strane čvrsti nedozvoljavajući preveliko istezanje i posljedično produžavanje proteze.

Mehanička proteza

Mehanička proteza proteza je kontrolirana snagom/ pokretom samog korisnika, odnosno njegovog bataljka i ramenog obruča a putem pojasa koji se postavlja na samog korisnika.

Mioelektrična proteza

Mioelektirčna proteza je proteza koja ima svoju bateriju i pogon. Na koži pacijenta nalaze se elektrode koje su povezane s protezom. Mišićna kontrakcija (stiskanje mišića) daje preko elektrode impuls (naredbu) protezi koji pokret treba napraviti i na taj je način korisnik kontrolira