Kuk


Abdukcijska i fleksijska ortoza za kuk Tübingen

Abdukcijska i fleksijska ortoza za kuk Tübingen

Kako navodi profesor dr. Bernau, pomoću fleksijske i abdukcijske ortoze za kuk Tübingen stječu se najbolji mogući uvjeti kojima se osigurava potpuno sazrijevanje kuka vašeg djeteta bez ikakvih problema.

više