06/11/20

Nagradni natječaj "Vježbajmo s Ottobockom"

PRAVILNIK NAGRADNOG NATJEČAJA

„VJEŽBAJMO S OTTOBOCKOM“

Članak 1.

Priređivač nagradnog natječaja pod nazivom “Vježbajmo s Ottobockom” (u daljnjem tekstu: „Nagradni natječaj“) je Otto Bock Adria d.o.o., dr. Franje Tuđmana 14, 10431 Sveta Nedelja.

Nagradni natječaj priređuje se u cilju promidžbe kompanije Otto Bock Adria d.o.o.

Članak 2.

Nagradni natječaj održava se putem službene facebook stranice Ottobock Adria pod nazivom: „Vježbajmo s Ottobockom“. Nagradni natječaj traje u razdoblju od 11.06.2020. od 21:00 sati do 21.06.2020. do 23:59 sati.

Članak 3.

Za sudjelovanje u nagradnom natječaju potrebno je u komentaru ispod odgovarajuće objave na Facebook stranici Ottobock Adria objaviti sliku na kojoj osoba vježba.

Članak 4.

U nagradnom natječaju mogu sudjelovati sve osobe koje su ispunile sve preduvjete prema pravilniku nagradnog natječaja. Jedan sudionik/ca natječaja može sudjelovati samo s jednom slikom ispod odgovarajuće objave. Sudionik/ca nagradnog natječaja koji/a bude izabran/a kao dobitnik/ca nagrade, treba u inbox Facebook stranice Ottobock Adria dostaviti ime i prezime, adresu, e-mail i broj mobitela.

Članak 5.

Sudionici natječaja sudjelovanjem jamče da su isključivi vlasnici autorskih prava na tekst ili fotografiju. Ukoliko se priređivaču dostupnim i dozvoljenim metodama utvrdi da su za prijave korištene bilo kakve neregularne metode te zlonamjerni programi ili web servisi, takve će prijave biti diskvalificirane.

Članak 6.

Fotografija koja skupi najveći broj „sviđa mi se“ klikova (like) osvojiti će nagradu:

• BALANS PLOČA

Članak 7.

Ime i prezime dobitnika nagradnog natječaja objavit će se na službenoj Facebook i Instagram stranici Ottobock Adria. Dobitnik/ca će osvojenu nagradu preuzeti prema prethodno najavljenom terminu. Ukoliko je dobitnik/ca iz bilo kojem razloga spriječen/a preuzeti osvojenu nagradnu, Otto Bock d.o.o. će istu dostaviti na adresu dobitnika/ce.

Dobitnik nema pravo zatražiti zamjenu nagrade za novac, a obvezuje se dodijeljenu nagradu preuzeti do 15.07.2020. Ukoliko dobitnik/ca do navedenog datuma ne preuzme nagradu gubi pravo na istu, te se ona dodjeljuje sljedeće rangiranom.

Članak 8.

U nagradnom natječaju nemaju pravo sudjelovanja zaposlenici organizatora, vanjski suradnici te članovi njihove uže obitelji.

Članak 9.

Svi sudionici samim sudjelovanjem prihvaćaju pravila ovog nagradnog natječaja. Sudionici se dostavom materijala za natječaj odriču bilo kakvih daljnjih potraživanja prema Ottobock Adria d.o.o. po bilo kakvoj osnovi.

Članak 10.

Sudjelovanjem u Natječaju daje se dobrovoljni pristanak za obradu podataka društvu Otto Bock d.o.o., sa sjedištem u Svetoj Nedelji, dr. Franje Tuđmana 14 da prikuplja i obrađuje osobne podatke i to sljedeće kategorije: ime i prezime, adresa, telefonski broj, dostavljena fotografija, e-mail adresa i Facebook profil. Sudionikom/com Natječaja se smatra i osoba koja sudjeluje na fotografiji koja je prijavljena u sklopu Natječaja.

Osobni podaci ime, prezime i dostavljena fotografija Sudionika/ce Natječaja mogu biti javno objavljeni u svrhu promocije Natječaja te u javnoj obavijesti o prijavljenim sudionicima/cama Natječaja i/ili pobjedniku/ci Natječaja.

Pristup prikupljenim podacima Otto Bock d.o.o. može dopustiti trećim stranama s kojima ima sklopljen ugovor o obradi osobnih podataka, a koji u skladu s važećim zakonskim propisima, sudjeluju u organizaciji nagradnog natječaja. Suglasnost se daje do opoziva, odnosno najdulje na rok za vrijeme kojeg postoji valjani razlog za prikupljanje i obradu osobnih podataka prema navedenih svrhama i/ili pozitivnim propisima. Sudjelovanjem u Natječaju daje se pristanak Otto Bock d.o.o. da u svrhu promidžbe Natječaja koristi dobivene osobne podatke.

Sudionik/ca ima u svakom trenutku pravo na opoziv pristanka za korištenje osobnih podataka u gore navedene svrhe, pravo na pristup osobnim podacima koje je prikupio Otto Bock Adria kao i na ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade, pravo na ulaganje prigovora na obradu takvih podataka te pravo na prenosivost podataka. U slučaju da Korisnik/ca želi ostvariti neko od gore navedenih prava, to može učiniti pisanom izjavom

upućenom na Otto Bock Adria d.o.o., dr. Franje Tuđmana 14, 10431 Sveta Nedjelja ili na e-mail adresu: info@ottobock.hr

Članak 11.

Priređivač nagradnog natječaja ima pravo promijeniti pravila ukoliko to bude potrebno zbog tehničkih ili komercijalnih zahtjeva ili zbog zahtjeva javnosti.

Pravila i svake izmjene pravila bit će objavljene na službenoj facebook stranici Ottobock Adria.

U Svetoj Nedelji, 11. lipnja 2020.