Ana Sršen: Pomagalo koje sam dobila preko ZOSI-ja omogućuje mi da efikasnije radim

Ana Sršen mnogima je poznata kao jedna od najuspješnijih hrvatskih plivačica. U svojoj bogatoj karijeri sudjelovala je na 4 paraolimpijske igre, a na svjetskim i europskim prvenstvima i brojnim drugim natjecanjima za osobe s invaliditetom osvojila je veliki broj medalja.

I danas je izrazito aktivna, no u malo drukčijim ulogama. Direktorica je plivačkog kluba Natator i predsjednica Udruge osoba s amputacijom udova Grada Zagreba i zagrebačke županije (UAZ).

Ana se puno kreće, a kako bi kvalitetno mogla odgovoriti svakodnevnim izazovima potrebno je imati kvalitetno protetičko pomagalo. Upravo je to bio razlog podnošenja prijave za dobivanje poticaja od Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (ZOSI). Poticaji od ZOSI-ja su namijenjeni svim osobama s invaliditetom koje su u radnom odnosu i već smo pisali o svim koracima koji se moraju napraviti (intervju – ZOSI ; intervju – CPRZ) kako bi se dobili poticaji. Sada, kroz nekoliko intervjua želimo prenijeti iskustva onih koji su aplicirali za poticaje i dobili ih.

Ana Sršen smatra da je „prilagodba uvjeta rada/tehnička prilagodba kroz poticaje temeljno pravo svake zaposlene osobe s invaliditetom i ne smije se tretirati kao "dobra volja poslodavca". To je mjera s kojom se zaposlene osobe s invaliditetom stavljaju u približno isti položaj kao i ostale zaposlene osobe“

Na koji način ste aplicirali za poticaje od ZOSI-ja i koji je bio glavni razlog za podnošenje zahtjeva?

PK Natator kojeg sam osnovala i kojeg vodim zatražio je prilagodbu radnog mjesta za 4 zaposlene osobe s invaliditetom uključujući i mene. Zatražili smo prilagodbu za trenere plivanja koji svakodnevno rade na bazenu, no uz to često koriste računalo.

Moram priznati da je i za procjenitelje iz Centra za profesionalnu rehabilitaciju i nas bilo teško procijeniti koja bi prilagodba povećala našu radnu učinkovitost u okviru specifičnog radnog mjesta na plivalištu. Svakako je naglasak bio na sigurnosti. Slijedom toga za mene je zatraženo i odobreno sufinanciranje novog mikroprocesorskog koljena kao dio prilagodbe uvjeta rada. Poslodavac je temeljem dobivenih poticaja obvezan zadržati u radnom odnosu osobu najmanje 24 mjeseca i u slučaju otkaza radnog odnosa zaposliti na to radno mjesto drugu osobu s invaliditetom.

Inače, da koristim pomagalo na koje imam pravo preko HZZO-a, vjerojatno ne bih mogla raditi posao koji danas radim. Sigurno bih više dana provodila na bolovanju (od kada radim, niti jedan dan nisam provela na bolovanju) te bi vjerojatno hodanje na neadekvatnoj protezi izazvalo negativne promjene na mom koštano -mišićnom sustavu.

„Prilagodba uvjeta rada/tehnička prilagodba kroz poticaje temeljno je pravo svake zaposlene osobe s invaliditetom i ne smije se tretirati kao dobra volja poslodavca. U Hrvatskoj je zaposleno samo 5 % od ukupnog broja osoba s invaliditetom u radno aktivnoj dobi“

Koje su razlike u odnosu na pomagalo koje ste dotad koristili na poslu?

Mikroprocesorsko koljeno sam koristila i prije ali sam ga sama u cijelosti financirala, pa mogu reći da su mi poticaji od ZOSI-ja znatno olakšali financijsku situaciju.

Jednostavno da ne koristim mikroprocesorsko koljeno C-leg vjerojatno ne bih mogla obavljati ni približno toliko poslova na svom radnom mjestu. Matematika je vrlo jasna, tehnologija koja danas postoji može nadomjestiti invaliditet i omogućiti samoaktualizaciju na poslu i radnu uključenost u zajednicu svakoj osobi s invaliditetom. Na taj način se može i smanjiti crna statistika prema kojoj je danas zaposleno samo 5% osoba s invaliditetom od ukupnog broja osoba s invaliditetom u radno aktivnoj dobi. Prema podacima HZZ-a u 2020. se broj zaposlenih osoba s invaliditetom smanjio za 12% u odnosu na 2019.

Na koji način vam pomagalo koje ste dobili olakšava radne aktivnosti? Koje su aktivnosti u pitanju tijekom vašeg uobičajenog radnog dana?

Moje radno mjesto je dosta je dinamično i zahtjevno i bez kvalitetnog pomagala ne bih mogla odgovoriti na sve zahtjeve. Kao trenerica plivanja provodim vrijeme na plivalištu. Bazen je poprilično zahtjevan za rad jer se krećemo po podlozi koja je nerijetko klizava. U radu s plivačima smo uvijek uz rub bazena što zahtjeva dobru koordinaciju, promjene položaja, redovito naginjanje prema bazenu, hodanje uz rub bazena, prenošenje rekvizita i pomagala za rad na bazenu i u bazenu, demonstraciju vježbi plivačima na suhom, mlađim dobnim skupinama s kojima se u podučavanju koristi metoda demonstracije. U klubu organiziramo i nekoliko natjecanja godišnje što od mene zahtjeva veliki fizički angažman.

Dio posla kojeg obavljam je i terenski rad: kao voditeljica i direktorica kluba moram obilaziti plivališta (jer klub djeluje na svim plivalištima u Gradu Zagrebu), obavljati sastanke na različitim lokacijama (nemamo vlastiti prostor za sastanke ili ured) što podrazumijeva dinamično radno mjesto i stalne prilagodbe. U normalnim okolnostima moje radno mjesto uključuje i odlazak na natjecanja i stručne skupove u druge gradove. U ovom trenutku smo nositelji ERASMUS + sport projekta LETS SWIM (Enabling adequate physical activity and improving social inclusion for children and adults with disabilities through swimming) i ja sam koordinator projekta u partnerstvu s još 4 EU zemlje što podrazumijeva transnacionalna putovanja.

"Da koristim pomagalo na koje imam pravo preko HZZO-a, vjerojatno ne bih mogla raditi posao koji danas radim. Na bazenu radim na klizavom terenu, česte su promjene položaja, a uz to obilazim i plivališta te putujem na stručna događanja i natjecanja po Hrvatskoj i u inozemstvu."

Koliko dugo je trajao proces dobivanja poticaja? Da li su nadležni analizirali vaše radne potrebe i kako to izgleda?

Proces dobivanja poticaja po mojoj procjeni traje predugo. Mi smo od trenutka podnošenja zahtjeva do dobivanja rješenja u prosjeku čekali preko godinu dana. Mislim da situacija s COVID-om ne treba biti opravdanje jer se procjena radi uglavnom 1:1 i samo treba osigurati distancu. Radi se o ostvarivanju prava osoba s invaliditetom i na ostvarivanje prava se ne bi trebalo dugo čekati.

Sam postupak se sastoji od sljedećih koraka - poslodavac predaje zahtjev za uslugu Centru za profesionalnu rehabilitaciju (CPR- postoje 4 takva centra u Hrvatskoj.) Ljudi u Centru su izuzetno ljubazni i prilagodljivi, a procjena traje oko 20 sati što podrazumjeva obradu korisnika u Centru od strane raznih stručnjaka. Istovremeno je predviđeno i da stručni radnici Centra odlaze na radno mjesto na kojem osoba s invaliditetom radi, kako bi proveli sveobuhvatnu procjenu funkcioniranja osobe s invaliditetom na radnom mjestu.

Visina postotka subvencije plaće direktno ovisi o procjeni radne učinkovitosti i procjeni invaliditeta u odnosu na rad osobe koju vrši Centar (u rasponu od 10-70% bruto troška jedne plaće),

Koliko je ljudi iz PK Natator koristi poticaje?

PK Natator je prije pandemije imala 50% zaposlenih osoba s invaliditetom. Sve zaposlene osobe s invaliditetom su bivši članovi kluba - paraplivači koji su se obrazovali na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu i HPS Učilištu za obrazovanje trenera. 80% zaposlenih koristi Sufinanciranje troškova za prilagodbu uvjeta rada – tehnička prilagodba, a svi imaju procjenu radne učinkovitosti. Od poticaja ZOSI-ja koristimo - subvenciju plaće, sufinanciranje troškova za prilagodbu uvjeta rada, subvenciju u visini uplaćenog doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje, potporu za održivost samozapošljavanja osoba s invaliditetom. Dodatno, od siječnja 2021. koristimo i sufinanciranje troškova prijevoza osoba s invaliditetom.

80% zaposlenih u PK Natator koristi poticaje od ZOSI-ja. U slučaju Ane Sršen ZOSI je sufinancirao pomagalo u iznosu od 65 % vrijednosti, a nakon što pomagalo izgubi funkciju moći će aplicirati za drugo. Inače, sam proces dobivanja poticaja traje predugo – čak i do godine dana.

Vezano uz vaše pomagalo, jeste li dobili puni iznos za pomagalo ili je omogućeno sufinanciranje?

ZOSI je sufinancirao pomagalo u iznosu oko 65%.

Da li ćete nakon nekog vremena kada dobiveno pomagalo izgubi svoju funkciju imati pravo aplicirati za slično takvo pomagalo koje ćete koristiti na radnom mjestu?

Pomagalo koje koristim ima garanciju 6 godina, a može se koristiti i duže. Vjerujem da ću nakon što pomagalo izgubi funkciju imati pravo aplicirati za drugo jer mi kvalitetna pomagala omogućuju dobru radnu učinkovitost.

VAŽNO – dokumentacija koju trebate dostaviti prilikom podnošenja zahtjeva za poticaje

Poticaje pri zapošljavanju osoba s invaliditetom, poslodavac može ostvariti za osobe s invaliditetom koje su upisane u očevidnik osoba s invaliditetom uz uvjet da je od dana zapošljavanja proteklo najmanje tri mjeseca.

Kada se osoba obraća CPR - u mora ispuniti Narudžbenicu i dostaviti popriličnu dokumentaciju:

1. Preslika osobne iskaznice

2. Dokaz o invaliditetu (nalaz i mišljenje, rješenje)

3. Medicinska dokumentacija

4. Dokaz o stupnju obrazovanja

5. Diplome, potvrde i uvjerenja o svim dodatnim edukacijama

6. Ukoliko osoba ima staratelja molimo donijeti kopiju rješenja

7. Nezaposlene osobe- potvrda o nezaposlenosti hzz-a

8. Dokaz o odgovarajućem stručnom/random iskustvu I random stažu – ispis iz elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Pročitajte: Iskustvo dobivanja pomagala putem poticaja - Ivica Balog: Poticajima za protetičko pomagalo do veće učinkovitosti na poslu