Partneri u skrbi

Za nas je biti partner u opskrbi puno više nego proizvodnja i isporuka pomagala. Želimo vas upoznati vas i specifičnosti izazova kojima ste izloženi kako bismo se usuglasili s vašim terapeutima i drugima uključenim u skrb. Cilj je pronaći najbolje rješenje za individualne potrebe.


B500 s pogonom na prednje ili stražnje kotače

B500 može se podesiti da ima pogon na prednje ili stražnje kotače.Na taj način možemo koncept kolica prilagoditi potrebama korisnika.

više

Električne opcije

U ponudi imamo brojne električne opcije koje olakšavaju vožnju i omogućuju potporu. Npr. podešavanje nagiba sjedišta i naslona za leđa, visine sjedišta i oslonaca za stopala.

više

Posebni načini upravljanja

Posebni načini upravljanja (npr. kontrola usnicamal) dio su opskrbe koja je maksimalno prilagođena preostalim motoričkim vještinama i posebnim zahtjevima korisnika.

više